HUIDTHERAPEUTISCH CENTRUM BREDA - ETTEN-LEUR

voor behandeling, preventie, voorlichting & advies

DISCLAIMER

 

De door HuidTherapeutisch Centrum op/via deze website verstrekte informatie is geen aanbod, advies of dienst.

 

 

Inhoud en aansprakelijkheid

 

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt HuidTherapeutisch Centrum geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan noch voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van gestuurde e-mails of andere elektronische berichten.

 

Bepaalde links of verwijzingen naar externe websites of andere informatiebronnen dienen slechts ter informatie.

 

Rechthebbenden van andere sites die bezwaar hebben tegen koppeling op deze website naar hun website site, wordt verzocht contact op te nemen.

 

HuidTherapeutisch Centrum is niet verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie afkomstig van deze website door gebruikers en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Wijzigingen aan deze website worden zonder voorafgaande mededeling aangebracht.

 

HuidTherapeutisch Centrum is niet verantwoordelijk voor het functioneren, noch voor de informatie over en de kwaliteit van diensten of producten die daarop worden gepresenteerd of aangeboden en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

 

 

Vragen of opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen over onze disclaimer, kunt u contact met ons opnemen.

 

 

Auteursrecht (Copyright)

 

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van HuidTherapeutisch Centrum omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

 

 

 

Zorgkaart Nederland

Schrijf een recensie over ons
op zorgkaartnederland.nl

CONTACT

 

BREDA

Gezondheidscentrum Kapelhof Breda

Kapelstraat 66 - 1A

4817 NZ Breda

 

076 520 11 80

Locatie Haagse Beemden Breda

Paramedisch Centrum Heksenwiel

Heksenakker 1

4823 JZ  Breda

ETTEN-LEUR

 

Locatie Etten-Leur

Paramedisch Centrum Etten-Leur

Liesbosweg 40a

4872 NE Etten-Leur